Obraz „Lilia” J. Modzelewskiego z kolekcji na wystawie w Galerii Bielska BWA

01.10.2018 - 28.10.2018

Wystawa „INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski” zestawia obrazy dwóch artystów średniego pokolenia, reprezentujących czeskie i polskie malarstwo lat 90. Jak podkreśla kurator wystawy Krzysztof Morcinek, obaj artyści czerpią inspiracje ze swoich przeżyć i doświadczeń. Malując, kierują się intuicją jako metodą w obrazowaniu rzeczy bardziej i mniej widocznych.