Prace z kolekcji na wystawie „Stany skupienia” w Muzeum Współczesnym Wrocław

15.03.2019 - 20.05.2019

Wystawa Stany skupienia – tytuł zaczerpnięty z jednej z prac Natalii Lach-Lachowicz – koncentruje się na wizerunkach własnych, które artystka wykonywała niemal od początku swojej kariery. Choć wykorzystywane przez nią strategie posługiwania się swoim wizerunkiem zmieniały się na przestrzeni lat, wrocławska artystka konsekwentnie sytuowała w centrum sztuki przedstawienie własnej twarzy i ciała. Jej pięćdziesięcioletni dorobek jest konfrontowany na ekspozycji z pracami ponad 40 artystek z Polski i państw byłego bloku wschodniego. Takie zestawienie pozwala nie tylko na uważną analizę historycznych przemian zagadnienia kobiecego autoportretu w sztuce, ale także na polemiczne odczytanie twórczości głównej bohaterki.

Skupiona na medium fotografii, wideo i działaniach dokamerowych wystawa zwraca uwagę na moment skierowania przez twórczynie obiektywu na nie same, stawiając pytania o performowanie własnej osoby, strategie reprezentacji oraz tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Podkreślana na wystawie historyczna spuścizna i ciągłość tych dociekań pozwalają na spojrzenie z innej perspektywy na współcześnie wszechobecne zjawisko selfie, którym nasycone są nie tylko media społecznościowe, ale i artystyczny dyskurs. Stany Skupienia, przedstawiając historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, problematyzują wieloznaczny gest autoanalizy i stawiają pytania dotyczące samodefiniowania się artystek oraz postrzegania roli kobiety w społeczeństwie.

Pośród podejmowanych przez zaproszone artystki wątków znajdują się dociekania dotyczące uprzedmiotowienia kobiecego ciała, skopofilii, emancypacyjnych oraz opresyjnych aspektów seksualności, narcyzmu, akceptowanych i kwestionowanych ról społecznych, prawa do samostanowienia i indywidualnych wolności. Istotny jest także wpływ ikonografii i mitologii na sposoby reprezentacji, rolę tradycji i potencjalną zmianę statusu współczesnej twórczyni. Mnogość perspektyw traktujących o kobiecym doświadczeniu składa się na wielowątkową opowieść, w której społeczna i polityczna rola kobiet przeplata się z prywatnymi narracjami.

Skupiając się na zagadnieniu autoreprezentacji w sztuce, ekspozycja Stany skupienia pozwala nie tylko na nowe odczytanie twórczości wybitnej wrocławskiej artystki, ale także przedstawienie jej w sąsiedztwie kanonicznych dzieł definiujących rozumienie sztuki kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.

Użyczający:
Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria Lokal_30, Galeria Piekary / Cezary Pieczyński, Galeria Raster, Fundacja Signum, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, The Museum of Contemporary Art Zagreb, Muzeum Sztuki w Łodzi, Slovak National Gallery w Bratysławie, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie oraz Artystki biorące udział w wystawie.

Artystki: Natalia LL oraz
Marina Abramović, Anna Baumgart, Agata Bogacka, Geta Brătescu, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Cipedrapskuad (Maria Toboła, Dominika Olszowy, Fryderyk Lisek), Alexandra Croitoru, Anča Daučíková, Alla Georgieva, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Aneta Grzeszykowska, Izabella Gustowska, Sanja Iveković, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Anna Jermolaewa, Jagoda Kaloper, Šejla Kamerić, Adu Karczmarczyk, Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Anna Kutera, Cecylia Malik, Jolanta Marcolla, Dóra Maurer, Teresa Murak, Anna Niesterowicz, Dorota Nieznalska, Tanja Ostojić, Ewa Partum, Liliana Piskorska, Anna Płotnicka, Jadwiga Sawicka, Sędzia Główny, Jana Shostak, Teresa Tyszkiewicz, Julita Wójcik, Ewa Zarzycka, Agata Zbylut, Alicja Żebrowska.

Źródło: https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/stany-skupienia/

Podpisy do zdjęć:
fot. 11.
Od lewej: Sanja Iveković, „Instrukcje”, 1976, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu; Teresa Murak, „Kalendarz kobiety”, 1976; „Zasiew 31, Kalendarz kobiety”, 1975/1976; „Procesja”, 1974, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Sztuczna fotografia”, 1975, dzięki uprzejmości artystki; na podłodze: Natalia LL, „Sztuczna rzeczywistość”, 1976, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; Ewa Kuryluk, „Bez tytułu” z cyklu „Sto razy ja”, 1977, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 12.
Od lewej: Geta Brătescu, „Autoportret, către alb” / „Autoportret, W stronę bieli”, 1975, © Kontakt Collection, Wiedeń; Sanja Iveković, „Instrukcje”, 1976, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu; Teresa Murak, „Kalendarz kobiety”, 1976, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 13.
Od lewej: Marina Abramovic, „Rytm 2”, 1974, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu; Anna Kutera, „Najkrótszy film świata”, 1975, kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; Geta Brătescu, „Autoportret, către alb” / „Autoportret, W stronę bieli”, 1975, © Kontakt Collection, Wiedeń; Sanja Iveković, „Instrukcje”, 1976, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu; Teresa Murak, „Kalendarz kobiety”, 1976, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 15.
Od lewej: Ewa Partum, „Mój problem jest problemem kobiety”, 1974/1978, Kolekcja Madelskich; Jolanta Marcolla, „Całus”, 1975, dzięki uprzejmości artystki i fundacji Arton. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 17.
Od lewej: Teresa Murak, „Procesja”, 1974, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Sztuczna fotografia”, 1975; (w tle) Natalia LL, „Punkty podparcia – Gwiazdozbiór Bootes (wolarz), Park Narodowy w Pieninach, 11.08.1978”, 1978, dzięki uprzejmości artystki; (na podłodze) Natalia LL, „Sztuczna rzeczywistość”, 1976, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; Ewa Partum, „Mój problem jest problemem kobiety”, 1974/1978, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 18.
Od lewej: Jolanta Marcolla, „Dimension 2”, 1975, dzięki uprzejmości artystki; Marina Abramovic, „Rytm 2”, 1974, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu; Natalia LL, „Sztuka zwierzęca”, 1977, dzięki uprzejmości artystki; Teresa Murak, „Kalendarz kobiety”, 1976; „Zasiew 31, Kalendarz kobiety”, 1975/1976; „Procesja”, 1974, Kolekcja Madelskich; Anna Kutera, „Fryzury z cyklu Sytuacje stymulowane”, 1978, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 20.
Natalia LL, „Sztuka zwierzęca”, 1977, dzięki uprzejmości artystki; Teresa Murak, „Kalendarz kobiety”, 1976; „Zasiew 31, Kalendarz kobiety”, 1975/1976; „Procesja”, 1974, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 21.
Od lewej: Teresa Murak, „Procesja”, 1974, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Stany skupienia”, 1980-1981, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; Anna Kutera, „Fryzury z cyklu Sytuacje stymulowane”, 1978, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 22.
Od lewej: Anna Kutera, „Fryzury z cyklu Sytuacje stymulowane”, 1978, dzięki uprzejmości artystki; Ewa Kuryluk, „Bez tytułu” z cyklu „Sto razy ja”, 1977, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Punkty podparcia –
Gwiazdozbiór Bootes (wolarz), Park Narodowy w Pieninach, 11.08.1978”, 1978, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 23.
Od lewej: Ewa Kuryluk, „Bez tytułu” z cyklu „Sto razy ja”, 1977, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Punkty podparcia – Gwiazdozbiór Bootes (wolarz), Park Narodowy w Pieninach, 11.08.1978”, 1978, dzięki uprzejmości artystki; w tle fotografie Natalii LL; po prawej: Izabella Gustowska, „ „Względne cechy podobieństwa I”, 1979, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 33.
Widok wystawy „Stany skupienia”. Po prawej: Teresa Gierzyńska, „Trzydziestoletnia”, 1981, Kolekcja Madelskich; dalej: Natalia LL, „Stany skupienia”, 1980-1981, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; Dóra Maurer, „Objectified Outlines”, 1981, kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 34.
Teresa Gierzyńska, „Trzydziestoletnia”, 1981, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 45.
Po lewej: Natalia LL, „Apage Satanas!”, 1986, dzięki uprzejmości artystki; po prawej: Ewa Partum, „Katastrofa małżeńska”, 1987, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 47.
Od lewej: Ewa Partum, „Katastrofa małżeńska”, 1987, Kolekcja Madelskich; Marina Abramović, „Dragon Head”, 1990, kolekcja MOCAK-u; Ewa Zarzycka, „Utrzymanie pozycji artystycznej”, 1989, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 48.
Od lewej: Ewa Partum, „Katastrofa małżeńska”, 1987, Kolekcja Madelskich; Marina Abramović, „Dragon Head”, 1990, kolekcja MOCAK-u. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 49.
Widok wystawy „Stany skupienia”. Na pierwszym planie: Katarzyna Górna, „Kasie–Niteczki”, 1993, Kolekcja Madelskich; po prawej: Natalia LL, „Topologia ciała”, 1967, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; po lewej: Natalia LL, „Apage Satanas!”, 1986, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 50.
Widok wystawy „Stany skupienia”. Na pierwszym planie: Katarzyna Górna, „Kasie–Niteczki”, 1993, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 51.
Od prawej: Natalia LL, „Destrukt”, 1988; „Trwoga paniczna”, 1989; „Marzenia Brunhildy”, 1995, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30; Natalia LL, „Performance – Brunhilda III”, 1995, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 54.
Od lewej: Alicja Żebrowska, z cyklu „Załatwianie”, 1995, dzięki uprzejmości artystki; Natalia LL, „Performance – Brunhilda III”, 1995, Kolekcja Madelskich; Natalia LL, „Marzenia Brunhildy”, 1995, dzięki uprzejmości artystki i galerii Lokal_30. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 57.
Po lewej: Natalia LL, „Narodziny według Ciała”, 2000, dzięki uprzejmości artystki; Katarzyna Kozyra, „Olimpia”, 1996, kolekcja Fundacji Signum; po prawej: Barbara Konopka, „Portret wielokrotny”, 1997/1999, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 58.
Od prawej: Katarzyna Kozyra, „Olimpia”, 1996, kolekcja Fundacji Signum; Natalia LL, „Narodziny według Ciała”, 2000, dzięki uprzejmości artystki; Tanja Ostojić, „Black Square on White”, 1996/2001; Tanja Ostojić, „I’ll be your angel”, 2001, © Kontakt Collection, Wiedeń; Zuzanna Janin, „Walka / Fight”, 2001, Kolekcja Madelskich; Julita Wójcik, „Obieranie ziemniaków”, 2001, Kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 60.
Od prawej: Tanja Ostojić, „Black Square on White”, 1996/2001; Tanja Ostojić, „I’ll be your angel”, 2001, © Kontakt Collection, Wiedeń; Zuzanna Janin, „Walka / Fight”, 2001, Kolekcja Madelskich; Julita Wójcik, „Obieranie ziemniaków”, 2001, Kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; Katarzyna Górna, „Fuck me, fuck you”, kolekcja MOCAK-u; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 61.
Widok wystawy „Stany skupienia”. Po lewej: Barbara Konopka, „Portret wielokrotny”, 1997/1999, Kolekcja Madelskich; Anna Niesterowicz, „Gierek”, 1999, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; po prawej: Katarzyna Górna, „Fuck me, fuck you”, kolekcja MOCAK-u; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Alla Georgeva, „AG Gold Jewellery, Collection Balkan”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń; Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 62.
Od lewej: Tanja Ostojić, „Black Square on White”, 1996/2001; Tanja Ostojić, „I’ll be your angel”, 2001, © Kontakt Collection, Wiedeń; Zuzanna Janin, „Walka / Fight”, 2001, Kolekcja Madelskich; Julita Wójcik, „Obieranie ziemniaków”, 2001, Kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; Katarzyna Górna, „Fuck me, fuck you”, kolekcja MOCAK-u; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Alla Georgeva, „AG Gold Jewellery, Collection Balkan”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń; Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich; po prawej: Elżbieta Jabłońska, „Supermatka (Batman)”, 2002, kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 66.
Katarzyna Górna, „Fuck me, fuck you”, kolekcja MOCAK-u; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Alla Georgeva, „AG Gold Jewellery, Collection Balkan”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń; Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 67.
Od lewej: Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń; Alla Georgeva, „AG Gold Jewellery, Collection Balkan”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 68.
Od lewej: Natalia LL, „Głowa podwójna” z cyklu „Ptaki wolności”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová, „Dialectics of Subjection #4”, 2006, dzięki uprzejmości artystek; Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, ©
Kontakt Collection, Wiedeń; Alla Georgeva, „AG Gold Jewellery, Collection Balkan”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Alexandra Croitoru, „Self-Portrait with the Prime Minister”, 2004, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 70.
Od lewej: Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 71.
Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová, „Dialectics of Subjection #4”, 2006, dzięki uprzejmości artystek; po prawej: Dorota Nieznalska, „Moje życie, moja decyzja”, 2005, Kolekcja Madelskich; Šejla Kamerić, „Bosnian Girl”, 2003, © Kontakt Collection, Wiedeń. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 72.
Natalia LL, „Głowa podwójna” z cyklu „Ptaki wolności”, 2002, dzięki uprzejmości artystki; Anna Jermolaewa, „Research for Sleeping Positions”, 2006, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 73.
Natalia LL, „Głowa podwójna” z cyklu „Ptaki wolności”, 2002, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 74.
Od lewej: Aneta Grzeszykowska, „Untitled Films Stills, (32)”, 2007; „Untitled Films Stills, (47)”, 2007, Kolekcja Madelskich; „62” i „54” z cyklu „Untitled Films Stills”, 2007, kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku; „Untitled (model)”, 2017, dzięki uprzejmości artystki i galerii Raster w Warszawie. W tle: Katarzyna Górna, „Fuck me, fuck you”, kolekcja MOCAK-u. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 75.
Aneta Grzeszykowska, „Untitled Films Stills, (47)”, 2007, Kolekcja Madelskich; „62” i „54” z cyklu „Untitled Films Stills”, 2007, kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku; „Untitled (model)”, 2017, dzięki uprzejmości artystki i galerii Raster w Warszawie. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 76.
Po lewej: Natalia LL, z serii „Prywatne magie”, 2009, dzięki uprzejmości artystki; Jadwiga Sawicka, „Niedobra”, 2007, Kolekcja Madelskich; Izabela Gustowska, z cyklu „Sztuka łatwego wyboru”, 2006, Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; Teresa Tyszkiewicz, „Twarz oszpilkowana”, 2007, dzięki uprzejmości Cezarego Pieczyńskiego i galerii Piekary; Agata Bogacka, „There is no sense”, 2007, Kolekcja Madelskich; Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor), „Hommage à Natalia LL”, 2006, kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku. Po prawej: Natalia LL, „Erotyzm Trwogi”, 2004, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 77.
Natalia LL, „Erotyzm Trwogi”, 2004, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 78.
Natalia LL, z serii „Prywatne magie”, 2009, dzięki uprzejmości artystki; Jadwiga Sawicka, „Niedobra”, 2007, Kolekcja Madelskich; Izabela Gustowska, z cyklu „Sztuka łatwego wyboru”, 2006, Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; Teresa Tyszkiewicz, „Twarz oszpilkowana”, 2007, dzięki uprzejmości Cezarego Pieczyńskiego i galerii Piekary; Agata Bogacka, „There is no sense”, 2007, Kolekcja Madelskich; Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor), „Hommage à Natalia LL”, 2006, kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 79.
Katarzyna Kozyra, „Cheerleader” z cyklu „W sztuce marzenia stają się rzeczywistością”, 2006, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 80.
Od lewej: Anna Baumgart, „Ekstatyczki, histeryczki i inne święte”, 2004, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; Natalia LL, „Erotyzm Trwogi”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Dorota Nieznalska, „Pozycja modlitewna”, 2004, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 81.
Anna Baumgart, „Ekstatyczki, histeryczki i inne święte”, 2004, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 82.
Od lewej: Natalia LL, „Erotyzm Trwogi”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Dorota Nieznalska, „Pozycja modlitewna”, 2004, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 83.
Od lewej: Natalia LL, „Erotyzm Trwogi”, 2004, dzięki uprzejmości artystki; Dorota Nieznalska, „Pozycja modlitewna”, 2004; Natalia LL, „Transfiguracje Odyna II”, 2009, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 84.
Natalia LL, „Transfiguracje Odyna II”, 2009, Kolekcja Madelskich. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 85.
Natalia LL, „Chichot Odyna”, 2009, dzięki uprzejmości artystki; w tle: Anna Baumgart, „Ekstatyczki, histeryczki i inne święte”, 2004, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 86.
Po lewej: Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová, „Death defeats, creates, repeats”, 2012, dzięki uprzejmości artystek; po prawej: Aneta Grzeszykowska, „Bez tytułu”, z serii „Model”, 2017, dzięki uprzejmości Galerii Raster, Warszawa. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 87.
Jagoda Kaloper, “Women in the Mirror”, 2010, kolekcja MSU Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 88.
Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová, „Death defeats, creates, repeats”, 2012, dzięki uprzejmości artystek. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 89.
Aneta Grzeszykowska, „Bez tytułu”, z serii „Model”, 2017, dzięki uprzejmości Galerii Raster, Warszawa. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 90.
Po lewej: Jana Shostak i Jakub Jasiukiewicz, „Miss Polonii”, 2018–2020, dzięki uprzejmości artystów; po prawej: Aneta Grzeszykowska, „Bez tytułu”, z serii „Model”, 2017, dzięki uprzejmości Galerii Raster, Warszawa. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 91.
Po prawej: Jana Shostak i Jakub Jasiukiewicz, „Miss Polonii”, 2018–2020, dzięki uprzejmości artystów; po lewej: Agata Zbylut, „PAŃCIA”, 2018, dzięki uprzejmości artystki; Ewa Zarzycka, „Stojący dialog”, 2011, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 92.
Jana Shostak, „Miss Polonii”, od 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 93.
Agata Zbylut, „PAŃCIA”, 2018, dzięki uprzejmości artystki; Ewa Zarzycka, „Lustro na bok”, 2011, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 94.
Agata Zbylut, „PAŃCIA”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 95.
Agata Zbylut, „PAŃCIA”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 96.
Na pierwszym planie: Ewa Zarzycka, „Ręka”, 2011, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; Cipedrapsquad (Dominika Olszowy, Maria Toboła i Fryderyk Lisek), „Teledysk”, 2014, dzięki uprzejmości Cipedrapsquad; Ada Karczmarczyk, „Hej husarzu! / NIE_PODLE_głości dzień”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 97.
Cipedrapsquad (Dominika Olszowy, Maria Toboła i Fryderyk Lisek), „Teledysk”, 2014, dzięki uprzejmości Cipedrapsquad. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 98.
Od prawej: Adu Karczmarczyk, „Bursztynami mnie obejmij”, 2016, dzięki uprzejmości artystki; Cipedrapsquad (Dominika Olszowy, Maria Toboła i Fryderyk Lisek), „Teledysk”, 2014, dzięki uprzejmości Cipedrapsquad; Ewa Zarzycka, „Ręka”, 2011, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki; w tle: Agata Zbylut, „PAŃCIA”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 99.
Adu Karczmarczyk, “Church is a girl”, 2015, dzięki uprzejmości artystki; w tle: Cecylia Malik, „365 drzew”, 2009–2010, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 100.
Cecylia Malik, „365 drzew”, 2009–2010, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 101.
Cecylia Malik, „365 drzew”, 2009–2010, dzięki uprzejmości artystki; Dorota Nieznalska, „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”, 2013/2014, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 102.
Dorota Nieznalska, „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”, 2013/2014, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 103.
Od lewej: Dorota Nieznalska, „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”, 2013/2014; „Paragraf 196 k.k.”, 2010, dzięki uprzejmości artystki; Cecylia Malik, „Matka Polka na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 104.
Po lewej: Cecylia Malik, „Matka Polka na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki; Cecylia Malik, „Matki Polki na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki i Teatru Powszechnego; w tle: Adu Karczmarczyk, „Bursztynami mnie obejmij”, 2016, dzięki uprzejmości artystki; Cipedrapsquad (Dominika Olszowy, Maria
Toboła i Fryderyk Lisek), „Teledysk”, 2014, dzięki uprzejmości Cipedrapsquad. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 105.
Od lewej: Dorota Nieznalska, „Paragraf 196 k.k.”, 2010, dzięki uprzejmości artystki; Cecylia Malik, „Matka Polka na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki; Liliana Piskorska, „Autoportret z wypożyczonym mężczyzną”, 2016, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 106.
Po lewej: Cecylia Malik, „Matki Polki na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki i Teatru Powszechnego; w tle: Adu Karczmarczyk, „Bursztynami mnie obejmij”, 2016, dzięki uprzejmości artystki; Cipedrapsquad (Dominika Olszowy, Maria Toboła i Fryderyk Lisek), „Teledysk”, 2014, dzięki uprzejmości Cipedrapsquad; Ewa Zarzycka, „Ręka”, 2011, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 107.
Cecylia Malik, „Matki Polki na wyrębie”, 2018, dzięki uprzejmości artystki i Teatru Powszechnego. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 108.
Od prawej: Dorota Nieznalska, „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”, 2013/2014, dzięki uprzejmości artystki; w tle: Cecylia Malik, „365 drzew”, 2009–2010, dzięki uprzejmości artystki; Ada Karczmarczyk, „Hej husarzu! / NIE_PODLE_głości dzień”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 109.
Po lewej: Dorota Nieznalska, „Paragraf 196 k.k.”, 2010, dzięki uprzejmości artystki; w tle: Anna Jermolaewa, „Aleksandra Wysokińska / 20 Jahre danach”, 2009, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 110.
Od lewej: Dorota Nieznalska, „Paragraf 196 k.k.”, 2010, dzięki uprzejmości artystki; Anna Jermolaewa, „Aleksandra Wysokińska / 20 Jahre danach”, 2009, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 111.
Anča Daučíková, “Portrait of a Woman with Institution – Anča Daučíková with Catholic Church”, 2011, kolekcja Słowackiej Galerii Narodowej. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 112.
Po lewej: Liliana Piskorska, „Autoportret z wypożyczonym mężczyzną”, 2016; po prawej: Liliana Piskorska, „You’re going to love the lavender menace”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot.113.
Liliana Piskorska, „You’re going to love the lavender menace”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 114.
Liliana Piskorska, „You’re going to love the lavender menace”, 2018, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 115.
Liliana Piskorska, „You’re going to love the lavender menace”, 2018, dzięki uprzejmości artystki; w tle: Dorota Nieznalska, „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…”, 2013/2014, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 116.
Liliana Piskorska, „1304 komentarze”, 2019, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 117.
Od lewej: Liliana Piskorska, „Autoportret z wypożyczonym mężczyzną”, 2016; „Wilczyca”, 2015, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 118.
Od lewej: Liliana Piskorska, „Autoportret z wypożyczonym mężczyzną”, 2016, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.
fot. 119.
Od lewej: Liliana Piskorska, „Wilczyca”, 2015, dzięki uprzejmości artystki. Fot. Małgorzata Kujda © MWW, 2019.