Linoryty Stanisława Fijałkowskiego na wystawie w Galerii Schoeler.Berlin

13.06.2020 - 11.10.2020

Pięć linorytów Stanisława Fijałkowskiego prezentowanych jest na wystawie „Schichten. Pamięć | Szkło | Praca | Transformacja” w galerii Schoeler.Berlin w Niemczech. Tematem i punktem wyjścia wystawy jest 75. rocznica zakończenia II wojny światowej oraz pamięć o obozie pracy w Wilhelmsaue. Prace polskiego artysty wypożyczone z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich zostaną wystawione wraz z dziełami Jehoshua Rozenmana i Hadasa Tapouchi.

SCHICHTEN (znaczenia: warstwy, stos, praca zmianowa) to wspólny projekt Muzeum Charlottenburg-Wilmersdorf i galerii Schoeler.Berlin z okazji 75. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Praca przymusowa stanowiła nieodzowną część życia codziennego w Berlinie podczas II wojny światowej. Jednak 75 lat później w mieście pozostało niewiele śladów z jej dawnej wszechobecności. W historii osady Wilhelmsaue wątek pracy przymusowej przeplata się tak istotnie, że inicjatywy obywatelskie postulują uznanie jej zabytkowej wartości.

SCHICHTEN realizowany jest w dwóch instytucjach kulturalnych tworząc przestrzeń do refleksji na temat związków między pracą przymusową, sztuką i pamięcią. Muzeum Charlottenburg-Wilmersdorf w Villa Oppenheim eksponuje fotografie artysty Hadasa Tapouchiego, który umieszcza pracę przymusową w statycznym otoczeniu i sprawia, że często fragmentaryczne zapisy systemu pracy przymusowej stają się bardziej przejrzyste.

W SCHICHTEN tematem i punktem wyjścia jest 75. rocznica zakończenia II wojny światowej i pamięć o obozie pracy w Wilhelmsaue. Stworzono obszerny zapis, którego treść realizowana jest na wielu poziomach, za pośrednictwem fotografii, rzeźby szklanej i grafiki. Zwiedzający mogą zgłębić ten temat oraz poszerzyć swoje zrozumienie dzięki doborowo wystawionym pracom.

Prace: Stanisław Fijałkowski, Jehoshua Rozenman i Hadas Tapouchi