Jerzy Lewczyński

W pracowni Stanisława Żelichowskiego

Wymiary:
26,7 x 20,2 cm
Numer katalogowy:
F_113
Rok:
1972
Technika wykonania:
odbitka żelatynowo-srebrowa (brom)