Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich to harmonia kontrastów.

Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich z perspektywy akademickich podziałów to zbiór łączący malarstwo, fotografię i wideo, rzeźbę i instalację. Tworzona od ponad dwóch dekad kolekcja rozwijała się na przestrzeni lat – najpierw była budowana wokół malarstwa, następnie poszerzono ją o fotografię, na końcu przyszło zainteresowanie sztuką wideo. Całość dopełniają prace na papierze i obiekty. Kolekcjonerzy opierali się na twórczości artystów kluczowych dla polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku, a z czasem otworzyli się również na młodych twórców.

Mimo ewolucji kolekcja nie straciła rewolucyjnego ducha. Nadal eksponuje dzieła wybitnych przedstawicieli współczesnej awangardy. Jest odważna w poruszaniu kwestii związanych z tożsamością płciową, równouprawnieniem czy łamaniem stereotypów. Z dumą pokazuje prace dokumentujące przemiany polityczne i społeczne, kluczowe dla czasu, w którym powstały.

Kolekcja Madelskich to harmonia kontrastów. Jak powiedział Adam Mazur, kolekcja konfrontuje artystów z artystkami, ale też „stare malarstwo” z „nowymi mediami”. Wydobywa napięcie obecne w sztuce współczesnej pomiędzy abstrakcją malarską a fotograficznym konkretem, pomiędzy „czystą formą” a „brudną polityką”. Daje również okazję, by zobaczyć w dialektycznym ujęciu nie tylko sztukę kobiet i mężczyzn, ale także uznanych klasyków i artystów młodego pokolenia. Ma zdolność łączenia elementów pozornie nieprzystających do siebie, które przy bliższym poznaniu pokazują zamysł kolekcjonerów i przemyślaną spójność kolekcji.

Kolekcja Madelskich daje możliwość świeżego spojrzenia na sztukę. Zestawianie odmiennych postaw artystycznych to szansa na korespondencje między pracami, ale również pokazanie ich w nowym kontekście i odkrywanie dodatkowych znaczeń. W efekcie można inaczej odczytać znane i uznane prace, a napięcia wynikające z nietypowych połączeń skłaniają do refleksji i pobudzają wyobraźnię. Kolekcja łączy to, co często z założenia jest nieprzystawalne, stawia pytania, szuka nowych związków. Pokazuje, że pasję trudno zamknąć w ścisłych granicach, a wyjście poza schematy przywraca niezależność.

Otwartość na zmiany jest tu jednym z czynników rozwoju. Funkcjonowanie obok siebie dzieł wykonanych w różnych technikach czy okresach wynika z chęci wyłamania się z linearnej, chronologicznej koncepcji historii sztuki (z podziałem na media czy nurty). W opozycji do zbiorów muzealnych, zdefiniowanych i zamkniętych, kolekcja Madelskich to żywy, organiczny twór. Z jednej strony docenia ważne osiągnięcia polskiej sztuki, takie jak malarstwo abstrakcyjne, fotografię gender czy krytyczną sztukę wideo. A z drugiej jest stale zainteresowana nowymi zjawiskami.

Kolekcjonowanie jest źródłem wielu emocji. To przyjemność z poszukiwania i podejmowania niestandardowych decyzji, które są pochwałą wolności i intuicji. Z drugiej strony to rezultat subtelnych negocjacji, ekspresji wrażliwości, jak i pełnego pasji ścierania się pary kolekcjonerskich charakterów, ambicji i wizji. Zbieżna jest na pewno chęć dzielenia się odkryciami i zaskakiwanie widza. Wyjście w stronę odbiorcy w celu wspólnego przeżywania sztuki.

Kolekcja Madelskich to efekt zaglądania w głąb siebie. To nie tylko wnikliwe podejście kolekcjonerów do własnych zainteresowań, ale też chęć poznawania i odkrywania na nowo własnej kultury. Kolekcja Madelskich to tworzony w Polsce prywatny zbiór polskiej sztuki współczesnej, który jest wielopoziomową interpretacją specyfiki naszego kraju – mentalności, języka wizualnego czy kolektywnych doświadczeń. Jest odbiciem pokazującym przez sztukę naszą tożsamość, która daje Polakom możliwość autorefleksji, ale też stanowi wartość poznawczą dla widzów z całego świata.